Chào mừng bạn đến
 với Họ Met Chúa Giêsu
Hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô
Văn bản chỉ bằng tiếng Anh.
<<<<<   
Không thể nhìn thấy anh ta?
Con trỏ trên hình ảnh, xin vui lòng!
 
Ian McCormack, New Zealand
Angelica Zambrano
Tôi ðã chết trong 23 giờ

Ian đã chết, ông đã gặp Chúa Giêsu Kitô,
và trở lại
Ian của lời khai, các ngôn ng? khác
Đọc văn bản tại đây
Tải về tại đây
False sách
Văn bản bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha
Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Kinh Thánh