www.theymetjesus.com
Vittnesbörd av Theo Nez
Farmington, USA

Svensk översättning från audioinspelning
Carlos-S. K

Hej på er bröder och systrar

Jag heter Theo Nez och jag bor i Farmington, Connecticut USA. I dag vill jag berätta mitt vittnesbörd för er. Gud gjorde underbara mirakler för mig och min familj. Han förde sin dyrbara frälsning till vårt hem.

Jag tänker tillbaka på år 1995, jag var då en vild person. Jag brukade dricka och använde droger, jag brydde mig inte om något. En dag tog jag en överdos av en drog "speed" (metamfetamine eller metatjack ös. anm.) och mitt hjärta stannade. Jag var död i fyra timmar.

Det jag kommer att berätta för dig kommer att få dig att tänka om angående ditt liv och om livet efter döden. När mitt hjärta stannade tystnade ljudet från världen runt omkring, det blev fullständigt mörkt. Då såg jag tre demoner komma ut ur mitt hjärta, de for mot fönstret och skrattade gott.

När jag lämnade min kropp vände jag mig om och fick se Jesus stå bakom mig. Hans hår var vitt som guld, Han bar en vit klädnad med ett bälte i guld. Han hade sandaler som också var i guld, Han går och talar mycket mjukt. Det fanns ett ljus omkring honom, min själ kände igen honom. Jag gick mot honom och frågade; Jesus, var har du varit, jag har letat efter dig. Han talade mjukt och sade; jag har aldrig lämnat dig, jag har alltid varit vid din sida. Jag väntade alltid på att du skulle göra bättring och göra Faderns vilja.

Ni förstår, jag var kallad att predika redan för ett antal år sedan. Jag sade till Herren att jag skulle gå, men jag sprang iväg, jag sade att jag inte kunde det jag är för ung. När Gud kallar och påverkar ditt liv, då har du inget annat val än att säga ja till honom.

Sedan sade jag till Jesus; jag tänkte att jag har nog trettio år kvar att leva. Sedan sade han; kom, du har mycket att se. Han tog min hand och vi började gå nerför en stig. Det var mörkt, Jesus själv var ljuset som lyste upp runt om oss. Snart kunde jag se demoner runt om oss. De försökte få tag i mig, men jag höll Jesu hand som ett litet barn.

Han var mitt enda skydd, han började tala med mig. Han sade att Fadern var arg på mig, för jag hade lekt kyrka och sprungit iväg som Jona. Bibeln berättar att Jona var kallad att predika men att han sprang bort från Gud. Jag har gjort det under så många år. Nu hade jag blivit fångad av det.

Jag visste att jag hade dött i mina synder och att det nu var för sent nu. När vi fortsatte att gå talade Jesus om många saker och jag ställde många frågor. När vi kom till denna speciella plats stannade vi, han sade att jag skulle titta framåt. På avstånd kunde jag se ett ljus. Det kan liknas vid när man åker mot en stad när det är mörkt och man kan se ljuset lysa upp mot himlen. Jesus frågade mig om jag visste vad det kan vara. Jag sade; Herre, det ser ut som helvetet, kanske helvetets lågor.

Helt rätt visade det sig när vi kom närmare, vi kom till en del av en kanjon, (en dalgång). Kanjonen var drygt 3 kilometer lång och kanske 5 kilometer bred. Nedanför kunde jag se eldsflammor, allt var orange-rött. Jag började skaka, jag var rädd. Jag visste att jag skulle hamna hit, Jesus sade att jag skulle titta neråt. Jag såg neråt, jag började gråta och sprang bakom Jesus. Jag sade; Herre, jag gör bättring och ropade, Herre förlåt mig. Nu vill jag betala priset, Herre nu vill jag predika, ge mig en till chans. Jag grät som ett lite barn.

Vi fortsatte gå, snart kom vi ner till helvetets hålor. Där såg jag många saker, Ord kan inte återge det jag skall berätta för dig, jag såg en plats fullt med mänskliga själar och demoner överallt. Bibeln säger i Jesaja 5:14

Därför ökar dödsriket sitt begär, och spärrar upp sitt gap utan gräns. Stadens främsta måste fara dit ner tillsammans med de larmande och bullrande skaror som jublar därinne.

Där fanns mänskliga själar som plågades i eldsflammorna, rop och gråt hördes över allt. Där fanns inget hopp, inget hopp för de förlorade själarna. Varför? För att de hade förkastat Jesus. En del av dem väntade för länge. Många lekte kyrka och sprang bort från Gud. Att springa bort från Gud kan föra dig till helvetet. Du kan springa dig till helvetet men du kan inte springa bort därifrån. Jag vill att du lyfter upp dina händer och talar om för Herren att du inte vill att detta skall hända dig.

När vi fortsatte gå såg jag hundratusentals gropar, just då grät jag och ropade. Vi kom fram till en speciell grop som var tom. Eldslågorna flammade upp ur gropen och Jesus sade till mig; den här gropen har djävulen grävt för dig. Då började jag skrika, jag ropade till Herren att jag inte ville till gropen. Jag ropade och gjorde bättring för att Jesus skulle ge mig en andra chans. Jag ropade som Jona gjorde utifrån helvetets djup.

I det sextonde kapitlet i Lukas kan vi läsa om Lazarus och den rike mannen. Den rike mannen hade allt han ville ha.

Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest.  Men vid hans port låg en fattig man som hette Lasarus, full av sår.  Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår.  Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes.  När han plågades i helvetet, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom.  Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld.  Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga.  Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte skall kunna det och för att inte heller någon därifrån skall kunna komma över till oss.  Den rike mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus för att varna mina fem bröder, så att inte de också kommer till detta pinorum.  Men Abraham sade: De har Mose och profeterna. Dem skall de lyssna till.  Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig.  Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda.

Folk, var snäll och lyssna, detta är verkligt, gör allt du kan för att få ditt liv rätt inför Gud.

Snart upptäckte jag att vi var ute därifrån. Vi stod på en avskild plats, då sade Jesus till mig; lyssna. Jag hörde en kvinna som bad, jag hörde henne tydligt och klart i hela universum, när hon bad sade hon; Herre, för honom tillbaka! Ge honom en andra chans. Herre, han har två pojkar att fostra. Han är allt jag har. Tag honom inte ifrån mig!

Tror du att trons bön kan förflytta saker? Bibeln säger, vad helst du önskar när du ber, tro att du har fått det och du skall ha det.

Kvinnan fortsatte att be. Jesus frågade mig; vad tror du att detta handlar om? Jag sade till Herren att det är min fru. Jag sade; Herre, hörde du det, jag har två pojkar att fostra. Jag rörde vid Jesu axel, jag kan inte dö nu, min familj behöver mig. Jag kom med alla slags ursäkter, men jag fick inget svar. Jag började åter gråta.

Min fru fortsatte att be. Det var en stund av förväntan som verkade vara timmar när Gud till sist svarade, Han talade med en röst som var som stora vatten. Han sade: Son, jag skall ge dig en andra chans på grund av den bön och den tro som din fru har den kommer att rädda dig. När jag sänder dig tillbaka kommer jag att använda dig.

Då började jag ge många löften, jag sade; Herre jag skall predika. Jag gör vad som helst, jag skall tala om för människorna om denna plats, jag sade; Herre, jag vill hjälpa dig rädda själar.

När vi gick till ett rum kom en stor skärm fram som en TV, på den kunde jag se mitt liv; förfluten, närvarande och min framtid. Jag såg mig själv som liten och som vuxen. Där upplevde jag att Jesus gav mig uppenbarelsen, en vision, han uppenbarade många saker som skall gå i uppfyllelse. Han sade att vi verkligen lever i de sista dagarna.

Han sade; gå tillbaka och tala om för människorna. Säg att de skall leva rätt och göra bättring. Tala om för dem att de måste sluta leka med mig och börja hålla mina befallningar. Allt det som han tog fram fanns dolt i Bibeln och styrktes av den, resultatet av att leva i synd. Gud hör och ser allt. Han sade att detta folk ärar honom med sina läppar men deras hjärtan är långt ifrån mig. Hur de älskar att undervisa människors bud men lägger åt sidan Guds befallningar.

Efter det sade han; lyssna nu, Jag är alfa och omega, den första och den sista, men du har hört rätt. Han sade; den som har öron låt honom höra vad Anden säger till församlingen. Jag fick också tre olika bibelverser, verserna har ett budskap, som en varning. Den första versen finns i femte Mosebok 6:15.

Ty en nitälskande Gud är HERREN, din Gud, i din mitt. Se därför till att inte HERRENS, din Guds, vrede blir upptänd mot dig och han utrotar dig från jordens yta.

Den andra versen är från Lukas 16:13.

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Den tredje versen är från Uppenbarelseboken 3:3.

Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.

Bröder och systrar, vi vet inte när vi kommer att lämna världen, vi vet inte vad morgondagen har för oss, därför ber jag att du skall få det rätt ställt inför Gud medan du kan.

Efter detta förde Jesus mig till himlen, vi gick in genom de gyllene portarna och vandrade på gator av guld för en liten stund. Där fick jag se en stor skara människor från alla nationer, stammar och folkslag. De stod alla inför Tronen iklädda vita klädnader. En del av dem kände jag till, predikanter och profeter från bibelns dagar. Allt var så vackert, alla var lyckliga man kunde se kärleken i deras ansikten. Jag upplevde en glädje och frid.

När vi gick omkring där ville jag inte återvända. Där visade Jesus för mig ett stort tidur. Klockans visare var alldeles nära tolvslaget, tiden håller på att ta slut.
Det var dags att gå vidare. Det var en sak jag gjorde, jag sprang iväg från Jesus, jag sade till Herren att jag ville stanna kvar. Men vi var tvungna att gå vidare.

När vi kom tillbaka såg jag jorden som en liten golfboll. Vi var i det himmelska och Han förde mig tillbaka till mitt sovrum där min kropp låg. Han sträckte sig mot hjärtat på min kropp, köttet runt omkring hjärtat öppnade sig och Jesus tog ut mitt gamla hjärta och slängde den ner i eldsjön, därefter ersatte han det med ett nytt hjärta och köttet runt om kom tillbaka. Jag tänkte medan jag iakttog allt detta; wow; även skinn och ben lyssnar till Jesus.

Senare hittade jag ett bibelord i Hesekiel 36:26-27, jag grät som ett barn för det är skriftenligt, det står så här i ordet:

Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Efter detta placerade Jesus min själ tillbaka in i kroppen, men mitt hjärta fungerade inte ännu. Jag såg att min fru fortfarande höll mina händer och bad. Snart fylldes hela sovrummet av tusentals änglar, de sjöng och tillbad med den vackraste sång jag någonsin hört. Enbart musiken var överväldigande. En ängel kom fram och sade; "Jesu blod kommer". Alla änglarna började åter sjunga och tillbe. Jesu blod kom över oss, från mitt huvud ner till mina tår renades all synd bort, alkohol och droger for ut ur min kropp. Det kändes som varmt vatten över mig. När jag såg på mig själv var allt mörker borta från min kropp. Jag var helt vit och ren.

En stund senare ställde sig samma ängel åter fram och sade; "Den Helige Ande kommer". Änglarna började åter sjunga och tillbe. Den Helige Ande kom över oss och uppfyllde oss. Min själ hoppade upp och ner. Nu äntligen fick jag den Helige Ande. Herrens Ande var het som elektricitet; Han var som en eld som brann i mina ben. Änglarna sjöng fortfarande och tillbad när Jesus sade; "Son, gå och tala om för folket det jag uppenbarar för dig". Med ett finger rörde Han vid mitt nya hjärta och det började slå. Långsamt kunde jag öppna mina ögon. Jag insåg att min kropp hade blivit kall, jag kunde knappt tala. Jag frågade min fru om vad som hade hänt. Hon tittade på mig med stora runda ögon och sade; "Är du ok"? Och så började hon gråta.

Jag upplevde en smärta runt hela bröstkorgen, det kändes som jag hade blivit opererad. Jag var så svag och törstig, det första jag bad om var vatten. Snart började mitt minne att fungera och jag insåg vad som hade hänt. Just där föll jag på mina knän och bad de närmaste tre timmarna tills att solen gick upp.

Från den dagen har hela mitt liv blivit förändrat. Jag var en rebell men Gud förde mig ner på mina knän och jag grät som ett litet barn, och bad om nåd. Förr brukade jag tänka att jag hamnar i helvetet, men det spelade ingen roll. Men jag förstod aldrig hur smärtsamt helvetet är innan Herren själv uppenbarade det för mig. Nu tackar jag Herren varje dag för mitt liv som han har gett mig tillbaka, till min familj och för den tjänst han har gett mig.

Bröder och systrar, vem helst som lyssnar till detta vittnesbörd; jag ber att du inte skall leka kyrka med att tjäna två herrar, för du kan inte leka med Gud. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Låt dig inte bli bedragen, man kan inte gäcka Gud. Bibeln säger; det en människa sår det kommer han också att få skörda, sår han ont så får han skörda det samma.

Ja, Gud är en kärleksfull Gud, Han är full av medlidande och nåd. Han är en Gud som kan ge en andra chans, men Han är också en rättfärdig Gud som håller dom. Bibeln säger att Han är en förtärande eld. Du behöver förbereda dig, för du vet inte när du kommer att dö. Bibeln säger i Hebreerbrevet 9:27,

Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas.

Den dagen kommer när vi alla skall stå inför Gud och böcker kommer att öppnas, du kommer att vara med där. Alla som lyssnar till detta vittnesbörd kommer att vara där, för den sammankomsten kan man inte komma undan. Detta kanske är ditt sista tillfälle, var inte rebellisk mot Gud. Tänk på detta, det kommer att bli antingen himlen eller helvetet. Du kanske inte får en andra chans som jag fick, allt är bara genom Guds nåd.

Jag är här tillsammans med dig i dag för att dela mitt vittnesbörd, vill du vara snäll och lyfta upp dina händer och tala om för Herren, tacka honom för varningen, tacka honom för det dyrbara livet. Om du vill bli frälst och behöver förbön, låt mig be tillsammans med dig just nu:

Herre Jesus förlåt mig. Jag tar emot dig som min personliga Frälsare. Kom in i mitt hjärta och mitt liv. Ge mig evigt liv där jag för alltid får vara tillsammans med dig som du lovat. Ge mig ett liv fyllt av frid och glädje. Tack Herre i Jesu Namn, amen.

Jag vill tacka dig för att du tagit tid med mitt vittnesbörd, må Gud välsigna var och en av er.

Det du nu har hört i detta vittnesbörd är en sann berättelse. Jag är en Navajo Indian. Jag bor i The Four Corners området. Jag tillägnar detta vittnesbörd till alla Infödda Amerikaner över hela USA. Jag ger dig min tillåtelse att kopiera detta vittnesbörd för att vinna andra människor.

Om du vill kontakta mig får du gärna skriva, min adress är:

Last Days Living Ministries

P. O. Box 3701
Farmington
New Mexico 87499
USA.

www.theymetjesus.com