TheyMetJesus
 

Bereid je voor om je
God te ontmoeten!
De Koninkrijken  van de Hemel & de Hel
en de Wederkomst van Christus
door Angelica Zambrano

Deel 2


Angelica:
Jezus was naar beneden aan het komen en ik voelde mijn lichaam sterven. Terwijl Jezus en de engelen dichterbij kwamen, voelde ik, dat ik mijn lichaam aan het verlaten was en dat ik niet langer in mijn lichaam was. Ik leefde niet meer, ik was stervende, het was angstig! Toen mijn lichaam op de vloer viel, waren ze hier al. Mijn huis was vol met engelen, en in het midden van de engelen zag ik een Licht, sterker dan de zon! Het was erg moeilijk. Ik voelde enorme pijn, terwijl mijn ziel en geest werden weggescheurd.

Ik schreeuwde en huilde toen ik mijn lichaam op de grond zag liggen. Ik vroeg "Heere, wat gebeurd er?Wat gebeurd er?" Ik wilde mijn lichaam aanraken en er opnieuw naar binnengaan, maar toen ik dit probeerde, leek het, op het beetpakken van lucht. Ik kon het niet aanraken. Mijn hand ging er recht doorheen. Geen van hen, die aan het bidden waren konden mij horen!
En ik schreeuwde, "Heere, help mij!"
Maxima:
Mijn man arriveerde, terwijl wij aan het bidden waren en hij zag haar daar liggen. De Heere gaf mij op dat moment kracht, omdat ik niet wist wat ik moest doen. Het was net of ze in een coma was, maar ik wist dat ze in orde was, want het was het werk van de Heere. Dus ik zei," Heere, laat Uw wil geschieden."


De Heere Jezus Christus
Angelica:
Op dat moment hoorde ik Gods stem, een mooie stem met donder en liefde, "Vrees niet, dochter, want Ik ben Jehovah, Uw God, en Ik ben hier gekomen, om je te laten zien hetgeen Ik jou beloofd heb. Sta op, want Ik ben Jehovah, die jou bij je rechterhand vasthoud en je vertelt: Vrees niet, Ik zal je helpen." Plotseling, stond ik op. Ik had neergeknield gezeten, kijkend naar mijn lichaam. Ik wilde terug in mijn lichaam, maar dat was niet mogelijk. Toen ik Zijn stem hoorde, verdween alle vrees en was ik niet langer angstig.

Terwijl ik begon te lopen, begonnen de engelen een pad te openen. Er was een sterk schijnend Licht, en terwijl ik er naar staarde, voelde ik vrede. Terwijl ik keek, zag ik een mooie, lange, elegante, gespierde Man. Licht scheen uit Hem vandaan. Er was voor mij te veel licht, om Zijn gezicht te zien! Maar ik kon zijn prachtige haar van schitterend goud zien en een wit kleed met een wijde gouden gordel, die zijn borstkast kruiste. Er stond, "KONING DER KONINGEN EN HEERE DER HEREN," op.

Ik keek naar Zijn voeten. Hij droeg schijnende gouden sandalen van prachtig goud. Hij was zo mooi! Hij strekte Zijn hand naar mij uit. Toen ik Zijn hand pakte, was het niet hetzelfde, als toen ik mijn lichaam aanraakte, mijn hand ging er niet doorheen. Ik vroeg, "Wat gebeurd er?" En Hij zei: "Ik ga je de hel laten zien, en als je terugkeert, moet je de mensheid vertellen dat de hel echt bestaat. En Ik zal je ook Mijn Glorie laten zien, om Mijn volk te vertellen dat ze klaar moeten zijn, want Mijn glorie is echt en Ik ben echt." Hij zei, " Dochter vrees niet" Hij zei het opnieuw en ik zei, "Heere, ik wil alleen de hemel zien, maar niet de hel, want ik heb gehoord dat die verschrikkelijk is!" Hij zei, "Dochter Ik zal met je zijn. Ik zal je niet in die plaats achterlaten, en Ik zal je die plaats laten zien omdat er velen zijn die weten dat de hel bestaat, maar ze hebben geen angst.

Zij geloven dat het een spelletje is, dat de hel een grap is, en vele weten er niets vanaf. Daarom laat ik je die plaats zien, want er zijn meer die verloren gaan, dan die Mijn glorie binnengaan."

Toen Hij dat zei, kon ik tranen over zijn kleed naar beneden zien stromen. Ik vroeg Hem, "Heere, waarom huilt U?" Hij antwoordde, "Dochter, omdat er meer zijn die verloren gaan, en Ik zal je dat laten zien, zodat je uit zal gaan om de waarheid te vertellen en opdat je niet naar die plaats zal terugkeren."

Ik schreeuwde en huilde toen ik mijn lichaam op de grond zag liggen. Ik vroeg "Heere, wat gebeurd er?Wat gebeurd er?" Ik wilde mijn lichaam aanraken en er opnieuw naar binnengaan, maar toen ik dit probeerde, leek het, op het beetpakken van lucht. Ik kon het niet aanraken. Mijn hand ging er recht doorheen. Geen van hen, die aan het bidden waren konden mij horen!
En ik schreeuwde, "Heere, help mij!"

Maxima:
Mijn man arriveerde, terwijl wij aan het bidden waren en hij zag haar daar liggen. De Heere gaf mij op dat moment kracht, omdat ik niet wist wat ik moest doen. Het was net of ze in een coma was, maar ik wist dat ze in orde was, want het was het werk van de Heere. Dus ik zei," Heere, laat Uw wil geschieden."

De Heere Jezus Christus
Angelica:
Op dat moment hoorde ik Gods stem, een mooie stem met donder en liefde, "Vrees niet, dochter, want Ik ben Jehovah, Uw God, en Ik ben hier gekomen, om je te laten zien hetgeen Ik jou beloofd heb. Sta op, want Ik ben Jehovah, die jou bij je rechterhand vasthoud en je vertelt: Vrees niet, Ik zal je helpen." Plotseling, stond ik op. Ik had neergeknield gezeten, kijkend naar mijn lichaam. Ik wilde terug in mijn lichaam, maar dat was niet mogelijk. Toen ik Zijn stem hoorde, verdween alle vrees en was ik niet langer angstig.
Terwijl ik begon te lopen, begonnen de engelen een pad te openen. Er was een sterk schijnend Licht, en terwijl ik er naar staarde, voelde ik vrede. Terwijl ik keek, zag ik een mooie, lange, elegante, gespierde Man. Licht scheen uit Hem vandaan. Er was voor mij te veel licht, om Zijn gezicht te zien! Maar ik kon zijn prachtige haar van schitterend goud zien en een wit kleed met een wijde gouden gordel, die zijn borstkast kruiste. Er stond, "KONING DER KONINGEN EN HEERE DER HEREN," op.

Ik keek naar Zijn voeten. Hij droeg schijnende gouden sandalen van prachtig goud. Hij was zo mooi! Hij strekte Zijn hand naar mij uit. Toen ik Zijn hand pakte, was het niet hetzelfde, als toen ik mijn lichaam aanraakte, mijn hand ging er niet doorheen. Ik vroeg, "Wat gebeurd er?" En Hij zei: "Ik ga je de hel laten zien, en als je terugkeert, moet je de mensheid vertellen dat de hel echt bestaat. En Ik zal je ook Mijn Glorie laten zien, om Mijn volk te vertellen dat ze klaar moeten zijn, want Mijn glorie is echt en Ik ben echt." Hij zei, " Dochter vrees niet" Hij zei het opnieuw en ik zei, "Heere, ik wil alleen de hemel zien, maar niet de hel, want ik heb gehoord dat die verschrikkelijk is!" Hij zei, "Dochter Ik zal met je zijn. Ik zal je niet in die plaats achterlaten, en Ik zal je die plaats laten zien omdat er velen zijn die weten dat de hel bestaat, maar ze hebben geen angst.

Zij geloven dat het een spelletje is, dat de hel een grap is, en vele weten er niets vanaf. Daarom laat ik je die plaats zien, want er zijn meer die verloren gaan, dan die Mijn glorie binnengaan."

Toen Hij dat zei, kon ik tranen over zijn kleed naar beneden zien stromen. Ik vroeg Hem, "Heere, waarom huilt U?" Hij antwoordde, "Dochter, omdat er meer zijn die verloren gaan, en Ik zal je dat laten zien, zodat je uit zal gaan om de waarheid te vertellen en opdat je niet naar die plaats zal terugkeren."

In de aanwezigheid van Jezus voelde ik me veilig. Ik dacht, "Als ik de hand van de Heere loslaat, dan moet ik hier blijven!" Ik vroeg, "Jezus, heb ik ook familie in deze plaats?" Hij keek naar me terwijl ik aan het huilen was en Hij zei, "Dochter, Ik ben met je," omdat ik zo bang was. Hij nam mij mee naar een andere cel. Ik had het mij nooit kunnen voorstellen, om een familielid van mij, in die cel te zien. Ik zag deze vrouw, die gefolterd werd, ze had wormen die haar gezicht opaten, en demonen staken een soort van speer in haar lichaam. Ze gilde, "Nee Heere, heb genade met me, vergeef me, alstublieft, neem me voor 1 minuut uit deze plaats!"
In de hel worden mensen gefolterd met herinneringen van de dingen die ze op aarde deden. Demonen spotten met de mensen en zeiden: "Aanbid en lofprijs, want dit is jouw Koninkrijk!" En de mensen gilden en herinnerden zich, dat zij God kenden, omdat zij Het Woord (Bijbel) kenden. Diegene die God gekend hadden werden dubbel gefolterd.

De Heere zei, "Er is geen andere kans[voor die daar zijn]; er zijn nog steeds kansen voor de levenden." Ik vroeg hem, "Heere, waarom is mijn overgrootmoeder hier? Ik weet niet of zij U ooit gekend heeft. Waarom is zij hier in de hel, Heere?" Hij antwoordde, "Dochter, zij is hier omdat ze gefaald heeft om te vergeven…dochter, diegene die niet vergeeft, kan Ik ook niet vergeven."

Ik vroeg, "Heere, maar U vergeeft toch, en U bent vol van genade?" En Hij antwoordde, " Ja, dochter, maar het is noodzakelijk om te vergeven, omdat zij niet alle mensen hebben vergeven, en daarom zijn er zoveel mensen in deze plaats, omdat ze gefaald hebben om te vergeven. Ga en vertel de mensheid dat het tijd is om te vergeven en speciaal Mijn volk, want velen van Mijn volk (Christenen) hebben niet vergeven. Vertel hen om zich te ontdoen van wrok, van wrevel, en van die haat in hun harten, want het is tijd om te vergeven! Als de dood die persoon, die gefaald heeft om te vergeven, zou verrassen, dan zal die persoon naar de hel gaan, want niemand kan leven kopen."

Toen we die plaats verlieten, werd mijn grootmoeder overspoeld met vuur and zij gilde, " Aaaaah,"
en begon de name van God te
lasteren, zij vervloekte Hem, elke persoon in de hel lastert God.

Terwijl wij die plaats verlieten, kon ik zien dat de hel vol was met gefolterde mensen. Veel mensen strekten hun handen uit, en smeekten Jezus om hen te helpen, om daar uit te komen. Maar de Heere kon niets voor hen doen, en dan begonnen zij God te lasteren. Dan begon Jezus te wenen en zei, " Het doet Mij pijn om hen zo te horen, het doet mij pijn om te zien wat zij doen, omdat Ik niet meer iets voor hen kan doen. Wat Ik je wil vertellen is, dat je nog steeds de gelegenheid hebt, want hen die op de aarde zijn, die nog niet gestorven zijn, die nog in leven zijn, die hebben nog steeds de tijd om zich te bekeren!"De Heere vertelde mij dat er veel beroemde mensen in de hel zijn, en ook veel mensen die van de Heere afwisten. Hij zei, "Ik ga je een ander gedeelte van de oven laten zien." Wij kwamen op een plaats waar een vrouw was omgeven door vlammen. Zij werd erg gefolterd en schreeuwde en ze smeekte de Heere om genade. Jezus wees met Zijn hand naar haar en vertelde mij, "Dochter, die vrouw die je daar ziet, omringd door vlammen, is Selena." Toen we dichterbij kwamen, schreeuwde ze, "Heere, heb genade met me, vergeef me Heere, haal me uit deze plaats!" Maar de Heere keek naar haar en zei: "Het is laat, het is te laat. Je kunt je nu niet meer bekeren."

Ze zag me en zei, "Alstublieft, ik smeek je, ga en vertel de mensen over dit, alstublieft spreek het uit en wees niet stil; ga en vertel hen om niet naar deze plaats te komen, ga en vertel hen om niet naar mijn liederen te luisteren en ze niet te zingen" Dus vroeg ik aan haar, "Waarom wil je, dat ik ga om dat te vertellen?" En ze antwoordde, "Want elke keer als mensen mijn liederen beluisteren en zingen, word ik meer gekweld, en de persoon die mijn liederen zingt en beluisterd loopt naar deze plaats.
Alstublieft, ga en vertel hun, hier niet te komen; ga en vertel hen dat de hel echt bestaat!"
Ze schreeuwde en demonen slingerden vanuit de verte speren in haar lichaam en ze schreeuwde, " Help me , Heere, heb genade met me, Heere!" Maar jammer genoeg, de Heere vertelde haar, "Het is te laat."

Ik keek over het hele gebied, het was vol met zangers en artiesten die gestorven waren. Alles wat zij deden was zingen en zingen, zij konden niet stoppen met zingen. De Heere legde het uit, "Dochter, de persoon die daar is, moet altijd blijven doen, wat zij ook op de aarde deden, als zij zich niet bekeerd hebben."
Toen ik het gebied verkende, viel het me op, dat heel veel demonen iets als regen naar beneden lieten vallen. Ik dacht eigenlijk dat het regende. Maar het viel me op dat de mensen wegrenden voor die regen en schreeuwden, " Nee, help me, Heere!.. Nee, dit is niet mogelijk," en de demonen lachten, en vertelden de mensen, "Prijs en aanbid want dit is jullie koninkrijk voor altijd en eeuwig! Ik zag de vlammen vermeerderen en de wormen op de mensen werden vermenigvuldigd! Er was daar geen water, het was zwavel die de vlammen vermenigvuldigden en de angst van elke persoon verhoogde. Ik vroeg Jezus, "Wat gebeurd er?...Heere, wat is dit?" De Heere antwoordde, "Dit is het loon voor iedereen, die zich niet bekeerd heeft." (Psalm11:6)

Toen nam de Heere mij mee naar een plaats, waar een zeer bekende man was. Hiervoor, leefde ik als een Christelijk meisje met dubbele gedachten. Ik dacht dat iedere persoon, die stierf, naar de hemel ging, dat diegene die de mis vierde, ook naar de hemel ging, maar ik had het fout. Toen Paus Johannes Paulus II stierf, vertelden mijn familie en vrienden mij, dat hij naar de hemel was gegaan. Alle nieuws op de televisie, en alle andere nieuws vertelden, "Paus Johannes Paulus II is gestorven, moge hij rusten in vrede. Hij verheugd zich nu met de Heere en Zijn engelen in de hemel" en ik geloofde dat allemaal. Maar ik hield mijzelf alleen maar voor de gek, want ik zag hem nu in de hel, gefolterd worden door vlammen. Ik keek naar zijn gezicht, het was Johannes Paulus II! De Heere zei tegen me, "Kijk, dochter, die man die je daar ziet, is Paus Johannes Paulus II. Hij is hier in deze plaats en hij wordt gefolterd, omdat hij zich niet bekeerd heeft."

Maar ik vroeg, "Heere, waarom is hij hier? Hij preekte in de kerk." Jezus antwoordde, " Dochter, geen overspelige, geen afgodendienaar, geen hebzuchtige en geen leugenaar zal Mijn Koninkrijk binnen gaan." Ik reageerde, "Ja, ik weet dat, dat waar is, maar ik wil weten waarom hij hier is, omdat hij tot hele menigten predikte!"
 
En Jezus reageerde, "Ja, dochter, hij mag heel veel gezegd hebben, maar hij heeft nooit de waarheid gesproken, zoals het is. Hij sprak nooit de waarheid en hij wist de waarheid en ofschoon hij de waarheid kende, koos hij geld boven het prediken over de redding. Hij bood de waarheid niet aan; wilde niet zeggen dat de hel realiteit was en dat de hemel ook bestaat; dochter, nu is hij hier in deze plaats."

Toen ik naar deze man keek, had hij een grote slang met naalden om zijn nek gewikkeld en hij probeerde hem eraf te krijgen. Ik pleite met Jezus, "Heere, help hem!" De man schreeuwde, "Help me Heere; heb genade met mij, haal me uit deze plaats; vergeef me! Ik heb berouw Heere; Ik wil naar de aarde terug, ik wil naar de aarde terug om berouw te tonen." De Heere sloeg hem gade en zei tot hem, "Je wist heel goed, je wist het heel goed dat deze plaats bestond…..het is te laat, er is geen enkele gelegenheid meer voor jou."

De Heere zei, "Kijk, dochter, Ik ga je het leven van deze man laten zien." Jezus liet me een groot scherm zien, waarop ik kon zien, hoe deze man vele malen zijn mis aanbood aan de menigten.

En hoe afgodisch de mensen waren die daar waren. Jezus zei; "Kijk, dochter, er zijn vele afgoden dienaars in deze plaats. Afgoderij zal niet redden, dochter. Ik ben de enige Die red, en buiten Mij is er niemand die kan redden. Ik hou van de zondaar, maar Ik haat de zonde, dochter. Ga en vertel de mensheid, dat Ik van hen houd, en dat zij tot Mij moeten komen."

Terwijl de Heere sprak, begon ik te zien, hoe deze man ontzettend veel muntjes en biljetten ontving; geld dat hij allemaal voor zichzelf hield. Hij had zoveel geld. Ik zag beelden van deze man, waar hij op een troon zat, maar ik was ook in staat om verder dan dat te kijken. Terwijl het waar is, dat deze mensen niet trouwen, kan ik je verzekeren, en ik verzin dit niet, de Heere liet het me zien, dat deze mensen met nonnen slapen en met vele vrouwen daar!

De Heere liet mij zien, dat deze mensen in hoererij leefden, en het Woord zegt, dat geen hoereerder Zijn Koninkrijk zal binnengaan. Terwijl ik dit alles bekeek vertelde de Heere me, "Kijk dochter, alles wat Ik je laat zien, wat er gaande is, is zoals hij leefde en wat nog steeds blijft gebeuren onder vele mensen, onder vele huidige priesters en pauzen." Toen vertelde Hij mij, "Dochter, ga en vertel de mensheid, dat het tijd is, om tot Mij te komen."

De Heere liet mij een plaats zien, waar vele mensen naar de hel wandelden. Ik vroeg Hem, "Heere hoe komt het, dat zij naar deze plaats wandelen? "Hij reageerde, "Ik zal het je laten zien." Hij liet mij een tunnel zien waar vele mensen doorheen liepen. Deze mensen waren gebonden van handen tot voeten. Zij waren in het zwart gekleed en droegen een last op hun rug. Jezus zei, "Kijk dochter, deze mensen, die je daar ziet, die kennen Mij nog niet. Hetgeen zij op hun rug dragen is zonde, maar ga en vertel hen om deze last aan Mij te geven, en Ik zal hen rust geven, dat Ik het ben Die al hun zonden vergeeft… dochter, ga en vertel deze mensen om naar Mij te komen, want ik wacht op ze met open armen, en ga en vertel hen dat ze naar deze plaats toewandelen."

Terwijl ik de mensen zag wandelen, zei ik, "Heere, die persoon daar is mijn nicht; die jonge man is mijn neef, Heere, en die jonge vrouw die naar beneden gaat is ook mijn nicht , mijn familie komt naar deze plaats toe!" Hij reageerde, "Dochter, zij wandelen naar deze plaats, maar ga en vertel ze waar zij naar toe wandelen, ga en vertel hen dat ze naar de hel wandelen. Ga en vertel hen dat ik jou heb verkozen als Mijn wachter…….Ik heb jou verkozen als Mijn wachter, dat betekent, dat jij degene bent, die de waarheid moet vertellen. Je moet gaan en alles vertellen van hetgeen Ik je heb laten zien. Als je niet spreekt tot een persoon en er gebeurt iets met die persoon, zijn bloed zal over jou worden uitgegoten, maar als je gaat en doet zoals Ik je verteld heb, dan heeft die persoon te verantwoorden met Mij. Als de persoon zich niet bekeerd, dan wordt de verantwoordelijkheid die op jou rustte, verwijderd en zal de verantwoordelijkheid op die persoon rusten en zijn bloed zal niet over jou zijn. (Ezechiel 3:18)Jezus vertelde mij, dat vele beroemde mensen naar die plaats toelopen, beroemde en belangrijke mensen. Neem bijvoorbeeld, Michael Jackson. Deze man was beroemd over de hele wereld, maar hij was een satanist. Hoewel veel mensen het niet op deze manier zien, is het toch de waarheid.

Deze man had duivelse verbintenissen; Hij sloot een verbond met de duivel om beroemd te worden en veel fans te krijgen.
Deze stappen die hij uitvoerde, dat is de manier waarop ik demonen zag lopen, terwijl zij mensen in de hel folterden. Zij gleden achterwaarts en bewogen niet vooruit, terwijl zij schreeuwden; verheugden zij zich over de enorme angst, die ze mensen oplegden. Laat me je vertellen dat Michael Jackson in de hel is. De Heere liet mij hem zien, nadat Michael was gestorven. Hij liet mij Michael Jackson zien die gefolterd werd in vlammen. Ik riep tot Jezus, "Waarom?" Het was niet makkelijk om te zien hoe hij gefolterd werd en hoe hij schreeuwde. Iedereen die luistert naar de liederen van Michael Jackson of ze zingt of een fan is van Michael Jackson; ik waarschuw jullie dat satan je in zijn val lokt zodat je eindigt in de hel. Verwerp het nu in de naam van Jezus! Jezus wil je vrij zetten, zodat je niet verloren gaat.

 >>> Deel 3


www.theymetjesus.com
Dutch - Nederlands